1.Web Design & Develop

ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์

 • เจาะลึกความต้องการเพื่อสร้างสรรค์เว็บไซต์ของธุรกิจให้ทันสมัยและรองรับ Search Engine เพื่อการค้นหา
 • ออกแบบกราฟฟิคให้สวยงาม  เหมาะสมกับภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของธุรกิจคุณ
 • ออกแบบงานดีไซต์บนเว็บไซต์ นอกจากต้องสวยงามแล้วรูปแบบต้องน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ
 • วางโครงสร้างของเว็บไซต์ที่รองรับ Search Engine ในการเก็บข้อมูลเพื่อการค้นหา

 

2.E-Commerce Solutions

ออกแบบเว็บไซต์แบบครบทุกกฟังค์ชั่น

 • สรรสร้างเว็บไซต์สำหรับธุรกิจ E-Commerce แบบครบวงจร
 • ออกแบบงานดีไซต์ที่เหมาะกับธุรกิจแต่ละประเภทให้ทันสมัย และน่าเชื่อถือ
 • ระบบ E-Commerce
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับแคตตาล็อก
 • ฟังก์ชั่นจัดการระบบลูกค้า
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า
 • ฟังก์ชั่นสำหรับการชำระเงิน
 • ฟังก์ชั่นสำหรับบริหารการจัดส่งสินค้า
 • ฟังก์ชั่นสำหรับบริหารจัดการสถิติของเว็บไซต์
 • ฟังก์ชั่นสำหรับการจัดการภาษาในเว็บไซต์
 • ฟังก์ชั่นเกี่ยวกับ Search Engine Optimization (SEO)
 • ระบบสำหรับผู้ดูแลเว็บไซต์ (Administrator System)