Posts

Google Adwords

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการทำโฆษณาผ่าน  Google Adwords 1. Google  Adwords ช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักได้รวดเร็วขึ้น 2.ได้เปรียบคู่แข่งเมื่อตำแหน่งโฆษณาดีกว่า ติดอันดับหน้าแรกได้รวดเร็วเพื่อเพิ่มยอดระยะยาว 3.เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงที่สุด 4.ควบคุมงบประมาณของคุณไม่ให้บานปลาย  ช่วยลดต้นทุนการโฆษณา 5.ปรับแต่งโฆษณาของคุณได้อย่างรวดเร็ว Please follow and like us:

Please follow and like us:

Google Display Network

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการทำโฆษณาผ่าน Google Display Network สร้างการรับรู้ตรายี่ห้อ หรือสัญลักษณ์ (Brand awareness) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ตามที่เราต้องการ ช่วยสร้างการรับรู้ตรายี่ห้อให้เป็นที่รู้จักได้เร็วขึ้น คุมงบประมาณการโฆษณาได้ Please follow and like us:

Please follow and like us:

Google Re-Marketing

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการทำโฆษณาผ่าน Google  Re-Marketing 1.เมื่อลูกค้าออกจากเว็บไซต์คุณ โฆษณานั้นจะติดตามลูกค้าไปยังเว็บไซต์ต่างๆ ที่เป็นพันธมิตรกับ Google ซึ่งจะทำให้ลูกค้าเกิดความรู้สึกว่าเว็บไซต์ หรือแบรนด์สินค้าของคุณเป็นเว็บไซต์ที่ใหญ่และมีโฆษณามาก ดูน่าเชื่อถือ ทั้งที่คุณใช้งบประมาณเพียงน้อยนิด ลูกค้าที่กำลังศึกษาสินค้า หรือเปรียบเทียบสินค้า แล้วปิดเว็บไซต์ออกไป และอาจจะลืมชื่อเว็บไซต์คุณ เมื่อเขาเห็นโฆษณาปรากฎอีกครั้ง มีโอกาสสูงมากที่ลูกค้าจะจำเว็บไซต์ของคุณได้อย่างขึ้นใจ ลูกค้าที่เคยซื้อของคุณไปแล้วเป็นเวลานาน อาจจะถึงเวลาที่ต้องซื้อสินค้าซ้ำ ถ้าลูกค้าเห็นโฆษณาของคุณบ่อยๆเข้า เมื่อลูกค้าต้องซื้อสินค้าซ้ำอีก ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะคิดถึงร้านคุณเป็นร้านแรก Please follow and like us:

Please follow and like us:

Google Adwords

Please follow and like us:

Please follow and like us: