“สมคิด” ชวนนักลงทุนไทย-เทศ ลงทุนเมกะโปรเจ็กต์-EEC-ดิจิทัล

ที่ห้องรอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวปาฐกถาพิเศษในงานสัมมนา Thailand Taking off to New Heights หัวข้อ “ก้าวใหม่เศรษฐไทย รับความท้าทายอย่างมั่นคง” ว่า ผลจากการทำงานอย่างหนักของรัฐบาลและการร่วมมือกับพันธมิตรของเราภายใต้การนำของท่านประยุทธ์ จันทร์โอชา ประเทศไทยไม่เพียงแต่สามารถก้าวพ้นความชะลอตัวทางเศรษฐกิจ แต่ยังสามารถสร้างพัฒนาการในหลากหลายมิติ โอกาสของประเทศที่เราเห็นและคาดหวัง ได้ปรากฎให้เห็นเป็นพัฒนาการที่เป็นรูปธรรมอย่างต่อเนื่อง เฉพาะในช่วงเวลา 2 ปีที่ผ่านมา ระหว่างปี 2558-60 ปรากฎการณ์ใหม่ทางเศรษฐกิจของไทยได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว

แม้พัฒนาการในด้านต่างๆ ของประเทศจะดีขึ้นอย่างน่าพอใจ แต่มั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่า นี่ไม่ใช่จุดสูงสุด มันจะยังไม่หยุดอยู่เพียงเท่านั้น สิ่งที่ดีกว่ากำลังรอเราอยู่เบื้องหน้า เป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้นของโฉมหน้าใหม่ของเศรษฐกิจไทย ที่กำลังจะเกิดขึ้นในทศวรรษใหม่ที่จะมาถึง การเติบโตและพัฒนาการทางเศรษฐกิจของเราจะยังสามารถทะยานไต่ระดับขึ้นไปได้อีก และจะสามารถกระจายความมั่งคั่งใหม่นี้ไปทุกส่วนของสังคมได้ดีขึ้นกว่าในอดีต

“ถ้าไม่มีปรากฎการณ์นอกเหนือการคาดหมายมาทำให้สะดุด เรามั่นใจยิ่งว่าด้วยผลจากโครงการลงทุนเชิงยุทธศาสตร์ต่างๆ ที่รัฐบาลกำลังดำเนินการอยู่และที่จะขับเคลื่อนต่อไปอย่างเข้มข้นและต่อเนื่องในอีก 3-4 ปีข้างหน้า โฉมหน้าเศรษฐกิจไทยจะเปลี่ยนสู่ยุคใหม่ในระดับการพัฒนาที่สูงขึ้น และพร้อมเป็นศูนย์กลางการลงทุน การคมนาคมขนส่ง และการท่องเที่ยวในภูมิภาคอาเซียนอย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในอนุภาค CLMVT แห่งนี้”

ยุทธศาสตร์การลงทุน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 โครงการลงทุนขนาดใหญ่ หรือ Mega projects ที่จะช่วยยกระดับสมรรถนะของโครงสร้างพื้นฐานทางด้านกายภาพของประเทศ ตัวอย่างเช่นการลงทุนที่จะเปลี่ยนโฉมการคมนาคมขนส่งของประเทศ อาทิในด้านรถไฟ ได้แก่ โครงการรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล จำนวน 10 เส้นทาง ระยะทางรวม 464 กิโลเมตร ซึ่งเหลือโครงการที่กำลังจะเปิดประมูลอีก 9 ช่วงตอนวงเงินรวมเกือบ 4 แสนล้านบาท โครงการรถไฟฟ้าในต่างจังหวัด รวม 4 จังหวัด มูลค่ากว่าแสนหกหมื่นล้านบาทที่จะเริ่มต้นในช่วง 2 ปีข้างหน้านี้ โครงการรถไฟทางคู่ ซึ่งมีโครงการที่กำลังจะประมูลอีก 10 สายทาง เชื่อมโยงการขนส่งทั้งภาคเหนือ กลาง อีสาน และใต้ วงเงินรวมประมาณ 280,000 ล้านบาท โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมโยงภูมิภาคที่เริ่มต้นก่อสร้างแล้ว คือ รถไฟความร่วมมือไทยจีน กรุงเทพ-หนองคาย โครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-หัวหิน ที่ TOR ใกล้เสร็จสมบูรณ์ในไม่ช้า

นายสมคิดกล่าวว่า ในด้านท่าอากาศยาน ได้แก่ โครงการพัฒนาท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ระยะที่ 2 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานดอนเมือง ระยะ 3 โครงการพัฒนาท่าอากาศยานภูเก็ต ระยะที่ 2 และท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระยะที่ 1 ตลอดจนการพัฒนาสนามบินขนาดเล็กลงมาในจังหวัดในภูมิภาคที่จะช่วยเสริมสร้างสมรรถนะการขนส่งทางอากาศเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางอากาศของประเทศ ทั้งหมดนี้มีการศึกษาและผมได้กำชับให้เริ่มลงทุนโดยเร็ว และโครงการลงทุนด้านพลังงาน ทั้งการสำรวจแหล่งพลังงาน การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานก๊าซธรรมชาติ โครงการลงทุนในโครงข่ายในระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ โครงการส่งเสริมพลังงานทดแทน ทั้งหมดนี้ในช่วงระยะเวลา 2560-2564 มูลค่าการลงทุนกว่า 1 ล้านๆ บาท ในขณะที่ได้จัดเตรียมโครงการลงทุนด้านไฟฟ้าในช่วงปี 2561-65 ในวงเงินรวมกว่า 7 แสนล้านนี้ ทั้งหมดนี้เพื่อให้พอเพียงรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจในอนาคต

กลุ่มที่ 2 กลุ่มโครงการลงทุนใน Eastern Economic Corridor (EEC) คือ เขตเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออกที่รัฐบาลไทยตั้งใจพัฒนาต่อยอด จากโครงการ eastern seaboard เดิมเพื่อรองรับเป็นฐานรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายใหม่ที่เน้นการเพิ่มมูลค่า นวตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ และเพื่อให้เป็นฐานของการสร้าง transshipment port ขนาดใหญ่ในการขนส่งสินค้าเข้าและออกรองรับไม่เพียงแต่ประเทศไทยแต่รองรับ CLMVT โดยรวม ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อให้ EEC เปี่ยมด้วยสมรรถนะในการรองรับนักลงทุน รัฐบาลได้จัดให้มีโครงการรถไฟความเร็วสูงกรุงเทพ-ระยองเชื่อม 3 สนามบิน วงเงินลงทุนประมาณ 236,700 ล้าน คาดว่าจะประกาศ tor ในเดือนมีนาคมหรืออย่างช้าต้นเดือนเมษายนเพื่อให้พร้อมเปิดดำเนินการปี 2566

โครงการพัฒนาสนามบินอู่ตะเภาและเมืองการบินภาคตะวันออก วงเงินประมาณ 2 แสนล้านบาท คาดว่าจะประกาศทีโออาร์เชิญชวนประกวดราคาได้ในเดือนกรกฎาคม 2561 โครงการศูนย์ซ่อมบำรุงท่าอากาศยานอู่ตะเภา ระยะที่ 1 คาดว่าจะประกาศทีโออาร์ได้ในเดือนมีนาคม 61 โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังระยะที่ 3 วงเงินประมาณ 150,000 ล้านบาท คาดว่าจะประกาศทีโออาร์เดือนสิงหาคม 61 โครงการท่าเรือมาบตะพุด phase 3 มูลค่าโครงการประมาณ 110,000 ล้านบาท คาดว่าจะประกาศทีโออาร์ เดือนมิถุนายน 61

เขตนวัตกรรมระเบียงเศรศฐกิจภาคตะวันออก eeci ที่จะสนับสนุน eec ในการขับเคลื่อน นโยบายไทยแลนด์ 4.0 จะเป็น global sandbox ที่นักวิจัยและนวตกรรมระดับโลกมาทำงานร่วมกันในรูปแบบ open innovation เพื่อทดลอง ทดสอบนวัตกรรมใหม่สำหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมยุคต่อไป และโครงการพัฒนา eec ให้เป็น smart logistic hub โดยเชื่อมโยงและประสานปลดล็อกกระบวนการศุลกากรให้เข้าสู่ประเทศที่สามอย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การสร้างเขตปลอดภาษีอากรเชื่อมกับการขนส่งเอกชนด้าน e commerce

นายสมคิดกล่าวว่า กลุ่มที่ 3 ได้แก่ กลุ่มโครงการลงทุนเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยเข้าสู่ยุคดิจิทัล หรือ 4.0 รัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับ 4 ภารกิจหลัก ได้แก่ 1.การลงทุนใน digital infra structure เพื่อเป็นฐานรองรับการพัฒนาต่อยอดในอนาคต โดยเน้นการลงทุนใน internet broadband ให้ลงถึงทุกหมู่บ้านกว่า 75,000 หมู่บ้านในปีนี้ เพื่อให้ประชาชนทุกภาคส่วนรวมถึงประชาชนในพื้นที่ชายขอบและพื้นที่ห่างไกลให้สามารถเข้าถึงบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง อันจะเป็นจุดเริ่มต้นช่วยเชื่อมต่อไปสู่การใช้ประโยชน์จากอินเตอร์เน็ตในการให้บริการด้านการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนา smart farmer และsmart sme รวมถึงการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อพัฒนา smart city ซึ่งรัฐบาลได้เริ่มต้นโครงการนำร่องที่ภูเก็ต เชียงใหม่ และการสร้างเมืองใหม่ใน eec

การลงทุนใน digital infrastructure เหล่านี้จะทำควบคู่กับการพัฒนาด้าน digital literacy ให้คนไทยเรียนรู้ เข้าใจ มีทักษะและความสามารถในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี อีกทั้งการเร่งสร้างบุคลากรด้านดิจิตอลในทุกสถาบันการศึกษาและการร่วมมือกับภาคเอกชนทั้งในและต่างประเทศในการสร้างบุคลากรทางด้านนี้ นอกจากนี้ รัฐบาลได้ริเริ่มโครงการลงทุนใน submarine cable เชื่อมโยง ไทย ฮ่องกง จีน เพื่อให้ไทยสามารถเป็น international gateway ในระดับภูมิภาค การลงทุนเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบไปด้วยการลงทุนในดิจิทัล พาร์คในพื้นที่ eec เพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันศึกษามาใช้ประโยชน์ในการร่วมพัฒนานวัตกรรมด้านต่างๆ อาทิ AI IoT การพัฒนา IoT institute & consortium เพื่อผลักดันให้มีการใช้และพัฒนาด้าน iot เป็นต้น

2.การสร้างและพัฒนา digital trading โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน e commerce ทั้งการลงทุนของภาครัฐเอง การส่งเสริมแก่ภาคเอกชนให้เข้ามาลงทุนตลอดจนการสร้างความร่วมมือกับทุกภาคส่วน เพื่อสร้างระบบการค้า ecomerce ให้เข้าถึงชุมชนในชนบท เพื่อสร้างศักยภาพแก่ชนบทในการเข้าถึงตลาดโลก ทั้งในการจำหน่ายสินค้าจากผลิตภัณฑ์ชุมชน และการเข้าถึงตลาดนักท่องเที่ยวทั่วโลก อันจะเป็นกลไกสำคัญในการสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนในชนบท การพัฒนาการค้า online ซึ่งในที่สุดแล้วย่อมนำไปสู่การลงทุนใน logistic และบริการต่อเนื่อง โดยเฉพาะบริการทางการเงิน ซึ่งรัฐบาลในขณะนี้ได้ให้ความสำคัญกับการชักชวนให้นักลงทุนต่างประเทศให้เข้ามาลงทุน และร่วมมือในโครงการพัฒนาต่างๆ ทางด้านนี้

3.การขับเคลื่อน digital transformation ในภาคการผลิตและภาคบริการ โดยเฉพาะ sme ให้เร่งเปลี่ยนผ่านไปสู่เทคโนโลยีดิจิทัล โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้าน iot AI sensor technology และ big data ในภาครัฐเองได้จัดสรรงบประมาณจัดตั้งกองทุนและวงเงินสินเชื่อเพื่อขับเคลื่อนในด้านนี้กว่า 2 แสนล้านบาท ในช่วงปีที่ผ่านมา พร้อมๆ ไปกับการร่วมมือกับต่างประเทศทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ภาคการผลิตและภาคบริการของไทยเกิดความตื่นตัวเรียนรู้และสามารถเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ดิจิทัลเทคโนโลยีได้ในที่สุด

4.การก้าวสู่ e government ภาครัฐได้พัฒนาระบบการโอนเงินทาง electronic ที่เราเรียกกันเองว่า prompt pay และในปลายเดือนนี้ การรับและชำระเงินของรัฐบาลจะเข้าสู่ระบบไร้เงินสดแต่ผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แทน (National E Payment) ตามด้วยโครงการสวัสดิการคนจน ด้วยการช่วยเหลือคนจนผ่านการโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะขยายผลต่อไปสู่ทุกโครงการของรัฐกับประชาชน ไม่ว่าการคมนาคมขนส่ง การให้สวัสดิการในด้านต่างๆ ต่อไป รัฐบาลยังได้ผลักดันระบบ E tax system เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บและอำนวยความสะดวกในการให้บริการแก่ประชาชน ที่สำคัญที่สุดคือ การให้ทุกหน่วยงานของรัฐทั้งกระทรวง ทบวง กรม และรัฐวิสาหกิจ เร่งขับเคลื่อนโครงการ big data และ opened data เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์และต่อยอดจากข้อมูลและข่าวสารในอนาคต พร้อมกันนี้รัฐบาลได้ตั้งคณะกรรมการชุดพิเศษเพื่อเข้ามาปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย และระเบียบกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมดิจิทัลให้ทันสมัยมิให้เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาในอนาคต โครงการทุกโครงการข้างต้น รัฐบาลมีนโยบายที่จะให้ภาคเอกชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามามีส่วนร่วมกับเรา โดยประสานติดต่อกับทาง BOI

www.isocial.co.th

Cr:prachachat.net

 

Web Design & Develop

Google Adwords

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการทำโฆษณาผ่าน  Google Adwords 1. Google  Adwords ช่วยให้คุณเข้าถึงลูกค้าใหม่ๆ และทำให้ธุรกิจของคุณเป็นที่รู้จักได้รวดเร็วขึ้น 2.ได้เปรียบคู่แข่งเมื่อตำแหน่งโฆษณาดีกว่า ติดอันดับหน้าแรกได้รวดเร็วเพื่อเพิ่มยอดระยะยาว 3.เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ตรงที่สุด 4.ควบคุมงบประมาณของคุณไม่ให้บานปลาย  ช่วยลดต้นทุนการโฆษณา 5.ปรับแต่งโฆษณาของคุณได้อย่างรวดเร็ว

Google Display Network

ประโยชน์ที่ลูกค้าจะได้รับจากการทำโฆษณาผ่าน Google Display Network สร้างการรับรู้ตรายี่ห้อ หรือสัญลักษณ์ (Brand awareness) กำหนดกลุ่มเป้าหมาย ตามที่เราต้องการ ช่วยสร้างการรับรู้ตรายี่ห้อให้เป็นที่รู้จักได้เร็วขึ้น คุมงบประมาณการโฆษณาได้

หลักสูตรการทำโฆษณา Google Adwords

คอร์สนี้เหมาะสำหรับ:  นักการตลาด  เจ้าของธุรกิจ และนักวางกลยุทธ์ด้านการทำตลาดออนไลน์

Course outline:

เรียนรู้การทำงานของ Google ในแต่ละประเภท

Google Adwords

Google Display Network

Google Re-Marketing

1.เรียนรู้การทำโฆษณา Google Adwords  อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

2.วิธีการตั้งค่าและสร้าง Account เพื่อให้โฆษณาเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

3.การสร้างแคมเปญให้กับสินค้าและบริการของธุรกิจท่าน สร้างคีย์เวิร์ด

  • ไอเดียการทำแคมเปญให้น่าสนใจ และเทคนิคการการสร้างคีย์เวิร์ดให้ยิงตรงกับกลุ่มเป้าหมายของคุณ
  • เรียนรู้ส่วนต่างๆของ Campaign โฆษณา และวิธีในการตั้งค่า Campaign เพื่อให้เหมาะกับงานโฆษณาของคุณ
  • เรียนรู้วิธีใช้เครื่องมือต่างๆที่จะช่วยหา Keywords ที่มีประสิทธิภาพแบบง่ายๆให้กับคุณ
  • เทคนิคการใช้ Negative Keywords เพื่อตัดคำค้นหาที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากโฆษณาของคุณ
  • เรียนรู้กลยุทธ์การ Develop Keyword Ideas
  • กลยุทธ์ในการคิดคำ Keywords ให้เหมาะสมกับกลุ่มโฆษณา
  • เข้าใจถึงประเภท Keyword Types
  • การใช้ AdWords Keyword Tools
  • Negative Keyword
  • Workshop: ทดลองสร้าง ad group และใช้เครื่องมือวิเคราะห์คำค้นหา เพื่อสร้าง Keywords list ให้กับกลุ่มโฆษณาของคุณ

4.สร้าง Ad Group ให้เหมาะกับวัตถุประสงค์ของการโฆษณา เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

5.การทำแคมเปญ Google Display Network & Re-Marketing

6.เรียนรู้การใช้ Google Analytics เพื่อวิเคราะห์แคมเปญโฆษณาของคุณว่ามีประสิทธิภาพขนาดไหน รวมถึงการวิเคราะห์  เว็บไซต์ให้ธุรกิจว่ามีประสิทธิแล้วหรือยัง

7.Custom Data & Reporting

 

Read more

Web

1.Web Design & Develop ออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ เจาะลึกความต้องการเพื่อสร้างสรรค์เว็บไซต์ของธุรกิจให้ทันสมัยและรองรับ Search Engine เพื่อการค้นหา ออกแบบกราฟฟิคให้สวยงาม  เหมาะสมกับภาพลักษณ์ที่โดดเด่นของธุรกิจคุณ ออกแบบงานดีไซต์บนเว็บไซต์ นอกจากต้องสวยงามแล้วรูปแบบต้องน่าเชื่อถือ เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ วางโครงสร้างของเว็บไซต์ที่รองรับ Search Engine ในการเก็บข้อมูลเพื่อการค้นหา

News

Portfolio true