10 แอพไฮเทค! ช่วย 'คนชรา' ดูแลสุขภาพ

/
สมาร์ทโฟนกลายเป็นอุปกรณ์ติดต่อสื่อสารของคนทุกเพศทุกวัย…