Entries by admin

หลักสูตรอบรม Facebook Build Up Your Own :

หลักสูตร : Facebook Build Up Your Own :  เครื่องมือของเฟซบุ๊กปรับเปลี่ยนใหม่ตลอดเวลา  การปรับกลยุทธ์ด้านการตลาดก็ต้องให้ทันต่อวิวัฒนาการของฟีตเจอร์ต่างๆ ที่ถูกพัฒนาขึ้น พฤติกรรมของผู้บริโภคก็เปลี่ยนเร็วตามเทคนิคโนโลยีเช่นกัน การค้าขายบนออนไลน์ไม่ง่ายเหมือนอดีตที่ผ่าน หากคุณไม่ปรับหรือเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ   ค่าคลิกโฆษณาของคุณก็หมดไปกับการได้แค่ยอด Like กลับมาเท่านั้น นั่นคือสิ่งที่คุณต้องการหรือเปล่า   เราสอนแบบ Workshop  ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่ให้ท่านได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อนำกลับไปงานได้จริง ไม่ได้คัดลอกทฤษฎีมาขาย แต่ถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง ยอดขายดีวัดจากอะไรกันแน่ ? คนส่วนใหญ่ดูจากจำนวน Like จริงหรือไม่? หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง ผู้ประกอบการทั่วไปที่ต้องการใช้ประโยชน์จากช่องทางในโลกดิจิตอลเพื่อสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ นักธุรกิจ SMEs ผู้ทำธุรกิจ E-Commerce นักการตลาดรุ่นใหม่ – Social Media Marketing ผู้บริหาร ผู้จัดการ เจ้าหน้าฝ่ายการตลาด – การตลาดออนไลน์ – ฝ่ายขาย ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ อาจารย์ นักศึกษา […]

หลักสูตรอบรม ทำเว็บไซต์สำเร็จรูปด้วยตนเอง WordPress

สร้าง & บริหารเว็บธุรกิจสำเร็จรูปด้วยตนเอง (WordPress : Web Management) หลักสูตร : สร้าง & บริหารเว็บธุรกิจสำเร็จรูปด้วยตนเอง สอนแบบ Workshop ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่ให้ท่านได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อนํากลับไปงานได้จริง การเป็นเจ้าของ VS การขอยืมพื้นที่ แบบไหนควรลงทุนมากกว่ากัน คําถาม : หากคุณเช่าอพาร์ตเมนต์คุณจะเสียเงินหลายล้านเพื่อปรับปรุงให้ดีเลยหรือไม่? คําตอบ : ไม่เช่นกัน การลงทุนกับเว็บไซต์หรืออีเมล์ที่เป็นของคุณแน่ๆ น่าจะคุ้มกว่าหรือเปล่า หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับ… เหมาะสําหรับมือใหม่ ไม่จําเป็นต้องมีพื้นฐานด้าน IT  ก็สามารถการสร้างเว็บได้ ไม่ได้สอนทฤษฏีแต่ลงมือปฏิบัติจริง สอนแบบ step by step ตั้งแต่พื้นฐาน การลงโปรแกรม จนถึงสร้างเว็บไซต์ได้ด้วย WordPress สําหรับท่านที่ต้องการสร้างเว็บไซต์ให้ร้านค้า หน่วยงาน หรือเว็บส่วนตัว ด้วยรูปแบบเว็บสมัยใหม่ responsive web design มีระบบหน้าบ้าน-ระบบหลังบ้าน ซึ่งทําให้ผู้ดูแลเว็บ สามารถบริหารจัดการรูปแบบเว็บและข้อมูลต่างๆ ของเว็บได้เองโดยง่าย ไม่ว่าจะเป็น ข้อมูลร้านค้า […]

หลักสูตรอบรมเทคนิคการใช้ Google Services & Online Tools

เทคนิคการใช้ Google Services & Online Tools จัดการข้อมูลในองค์กร หลักสูตร : เทคนิคการใช้ Google Services & Online Tools บริหารจัดการข้อมูลและองค์กร สอนแบบ Workshop ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่ให้ท่านได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อนํากลับไปงานได้จริง Gmail, ปฏิทิน, ไดรฟ์, เอกสาร พร้อมเครื่องมือออนไลน์อื่นๆ อีกมากมาย Google Service คือชุดเครื่องมือแบบคลาวด์สําหรับธุรกิจที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ให้คุณทํางานได้จากทุกที่ ผ่านอุปกรณ์ทุกชนิด หลักสูตรนี้เหมาะสําหรับใครบ้าง นักธุรกิจ SMEs ผู้ทําธุรกิจ E-Commerce ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ อาจารย์นักศึกษา นักเรียน ผู้ต้องการบริหารข้อมูลภายในกลุ่ม แผนก ฝ่ายต่างๆ นักการตลาดรุ่นใหม่ – Social Media Marketing บุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียนรู้การใช้ประโยชน์จากสื่อออนไลน์ ท่านจะได้รับอะไรจากหลักสูตรนี้ เครื่องมือในการจัดการโครงการต่างๆ Google Mail การ Set […]