หลักสูตรการทำตลาดออนไลน์  

สอนแบบ Workshop  ไม่ใช่แค่ทฤษฎีแต่ให้ท่านได้ลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง เพื่อนำกลับไปงานได้จริง
ไม่ได้คัดลอกทฤษฎีมาขาย เราถ่ายทอดจากประสบการณ์จริง

  1. หลักสูตรการทำโฆษณาด้วย Google Adwords ด้วยตัวเอง ลงรายละเอียดเทคนิคที่ช่วยให้แคมเปญคุณติดเร็ว
  2. หลักสูตรสร้า&บริหารเว็บสำเร็จรูป WordPress เรียนแบบ Workshop กลับไปทำเองได้เลย
  3. หลักสูตร Google Services & Online Tools เป็นโปรแกรมที่ช่วยให้คุณสะดวกมากยิ่งขึ้น
  4. หลักสูตร Facebook Build Up Your Own : Online Business

หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับใครบ้าง

1. ผู้ประกอบการทั่วไปที่ต้องการใช้ประโยชน์จากช่องทางในโลกดิจิตอลเพื่อสื่อสาร   ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างยอดขายให้กับธุรกิจ
2. นักธุรกิจ SMEs
3. ผู้ทำธุรกิจ E-Commerce
4. นักการตลาดรุ่นใหม่ – Social Media Marketing
5. ผู้บริหาร ผู้จัดการ เจ้าหน้าฝ่ายการตลาด – การตลาดออนไลน์ – ฝ่ายขาย
6 .ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการ อาจารย์ นักศึกษา นักเรียน
7. บุคคลทั่วไปที่กำลังมองหาอาชีพ ทำการค้าเป็นของตัวเอง โดยใช้สื่อออนไลน์สร้างยอดขาย